La Pologne Online

Beskidiens en ligne


Les Forums Franco-Polonais du Klub Beskid

barreLes Forums de Pologne


Généalogie :  Forums Franco Polonais The fastest message board... ever.
A la recherche de vos ancêtres 
chercher où ? www.archiwa.gov.pl
Posté par: krzysztof (IP Loggée)
Date: 19 juillet, 2018 14:07

Bonjour, j'ai reçu ce courriel, j'en ai saisi la traduction mais où dois-je aller alors maintenant? Merci
-10.01.2018 OIU.6344.427.2017 16-07-2018
Archiwum Państwowe w Przemyślu w odpowiedzi na ww. Pana pismo, odnośnie poszukiwanego przez Pana aktu małżeństwa Pani Magdaleny Nicpon i Pana Jana Chmura uprzejmie informuje, że przejrzano w przedmiotowej sprawie jednostkę archiwalną o sygn. 7178 kopie ksiąg metrykalnych parafii Krzeczowice z filiami Bóbrka, Kańczuga, Łopuszka Mała, Niżatyce, Siennów, Urzejowice, Żurowice Wielkie, Żurawiczki Małe (dekanat Leżajsk) z lat 1860-1868, 1870-1888, 1891 (zespół akt nr nr 142: Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu), odnośnie lat 1876-1879. Zawiadamiamy także, że w wymienionej jednostce archiwalnej nie odnaleziono poszukiwanego przez Pana aktu małżeństwa Pana Jana Chmura i Pani Magdaleny Nicpoń. Jednocześnie tut. Archiwum przeprasza za wydłużony okres oczekiwania na odpowiedź spowodowany znacznym wpływem kwerend o charakterze urzędowym. Informacje na temat materiałów archiwalnych przechowywanych przez tutejsze Archiwum, a także przez archiwa państwowe w Polsce, może Pan uzyskać na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl, w zakładce bazy danych.Edité 1 temps. Dernière édition 26/01/2020 16:43 par Lesniewski.Désolé, seulement les utilisateurs enregistrés peuvent écrire dans ce forum