La Pologne Online

Beskidiens en ligne


Les Forums Franco-Polonais du Klub Beskid

barreLes Forums de Pologne


Généalogie :  Forums Franco Polonais The fastest message board... ever.
A la recherche de vos ancêtres 
signification réponse archive
Posté par: david59 (IP Loggée)
Date: 25 août, 2020 18:29

Bonjour,
d'après la traduction sur Google, je comprends que je peux payer en euros, soit 22.5€ = 98 PLN
Est-ce bien la signification de ce texte ?
merci
davidW odpowiedzi na Pana pismo, Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie ponownie informuje, że opłata z tytułu wykonywanych przez Archiwum usług powinna być wpłacona przelewem na rachunek bankowy Archiwum w wysokości określonej w przesłanej do Zamawiającego informacji o opłatach.

Zamawiający może wpłacić równowartość opłaty z tytułu wykonywanych przez Archiwum usług w wymiennej walucie obcej, z tym zastrzeżeniem, że na rachunek bankowy Archiwum powinna wpłynąć poi przewalutowaniu kwota w wysokości określonej w przesłanej do Zamawiającego informacji o opłatach – w przedmiotowej sprawie jest to 98,00 PLN.

Re: signification réponse archive
Posté par: Christian Orpel (IP Loggée)
Date: 27 août, 2020 10:29

Vous pouvez payer en euros, du moment qu'ils reçoivent le montant voulu en zlotys.Désolé, seulement les utilisateurs enregistrés peuvent écrire dans ce forum